| یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ الأحد ۰۲ رمضان ۱۴۳۸ Sunday 28 May 2017
نمايندگان دانشجويان

 

دستورالعمل انتخاب نمايندگان بلوک‌ها و شرح وظايف آنها نمايندگان بلوک‌ها و معاونين اعضاي کميسيون‌هاي فرهنگي، تربيت‌بدني و بهداشت و سلامت