| ﺳﻪشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ الثلاثاء ۰۶ محرم ۱۴۳۹ Tuesday 26 September 2017
نمايندگان دانشجويان

 

دستورالعمل انتخاب نمايندگان بلوک‌ها و شرح وظايف آنها نمايندگان بلوک‌ها و معاونين اعضاي کميسيون‌هاي فرهنگي، تربيت‌بدني و بهداشت و سلامت